top of page

URBAN 500 Pešački prostori

Od juna 2024. godine, Placemaking Western Balkans postaje deo Horizon EU Citizen Science Accelerator IMPETUS programa. Razvijaćemo URBAN 500 - jedinstvenu otvorenu bazu podataka o kvalitetima pešačkih prostora u regionu Balkana i jugoistočne Evrope.


URBAN 500 će koristiti digitalna rešenja i vrednosti placemaking-a kako bi razumeo kako građani doživljavaju javne prostore u dnevnom radijusu od 500 koraka. U brzo rastućim gradovima regiona, pešački prostori i kretanje pešaka je pod ogromnim pritiskom usled zavisnosti od automobilskog saobraćaja.Jedan od ciljeva URBAN 500 je da podstakne aktivnije učešće svih grupa gradjana u urbanoj obnovi javnih prostora. Koristeći terenska merenja i digitalne alate, URBAN 500 se fokusira na beleženje i vizualizaciju iskustava građana, kako bi se kreirao koncepte za stvaranje boljih, zelenijih i sigurnijih ulica. Osim što pruža okvir za koherentno i smisleno učešće različitih grupa građana u procesima planiranja, projekat će takođe podići svest o vrednostima hodanja u gradu i koncepta “15 minutnog grada”.


Placemaking Western Balkans je uključen u IMPACT Accelerator kao međunarodni stručni think-tank koji kreira inovativne pristupe u planiranju grada tako što integriše dizajn, principe otvorene nauke i digitalne alate. Dizajniraćemo, implementirati i meriti efekte našeg URBAN 500 pristupa tokom 7 meseci na lokacijama u Beogradu, s mogućnošću proširenja na druge gradove.


Da li ste akademski istraživač, inovacioni institut ili javni službenik zadužen za građansku tehnologiju u vašem gradu? Kontaktirajte nas na officebgd@placemakingweb.org za detaljnije informacije o projektu.


Program IMPETUS Accelerator vodi King’s College London, Ars Electronica, EUSEA - European Science Engagement Association, NESTA, Science for Change, T6 Ecosystems i Zabala Innovation.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page