top of page

O NAMA

Osnivači Udruženja "Placemaking Western Balkans" su tri arhitekte :

Ir. Milena Ivkovic, MSc Arch, dizajner javnih prostora i ekspert za inovativne pristupe u participativnom urbanizmu, Roterdam / Beograd

Dr. Milena Vukmirovic, Arch, docent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Urbanizam - Master studije Oblikovanje otvorenih gradskih prostora 

Nina Krčum, MSc Arch, arhitekta, Beograd

NAŠI CILJEVI

Istraživanja, praktične radionice, povezivanje stručnjaka i edukacija za bolje javne prostore u regionu Zapadnog Balkana.

Udruženje se fokusira na razmenu stručnih znanja i praktične intervencije u gradskom javnom prostoru od značaja za urbani kontekst Zapadnog Balkana i šireg regiona Jugoistočne Evrope. 

bottom of page