top of page

Plejsmejking za klimatsku adaptaciju

Plejsmejking i klimatska adaptacija idu ruku pod ruku. Korišćenjem različitih strategija i plejsmejk alata, gradovi mogu transformisati svoje javne prostore u zone klimatske adaptacije i socijalne održivosti. Beogradu, kao i većini gradova u Srbiji i na Balkanu, nedostaju novi integrisani pristupi klimatskoj adaptaciji, posebno oni koji integrišu zelenu infrastrukturu sa arhitekturom zgrada i blokova. 


Zelena infrastruktura odavno više nije samo tehnička kategorija sa ciljem formiranja „parkova i igrališta za rekreaciju i susrete“. Zelena infrastruktura mora rešavati nove izazove sa kojima se gradovi u regionu suočavaju, kao što su poplave usled prekomernih padavina, urbana toplotna ostrva, zagađenje vazduha i gubitak biodiverziteta usled nekontrolisane densifikacije, a da pritom i dalje razvija socijalne i estetske kvalitete života u gradu.

Nedavni izveštaj EEA o urbanoj adaptaciji u Evropi prikazuje različite pristupe širom kontinenta. Placemaking Western Balkans je doprineo ovom izveštaju sa prikazom jednog od naših projekata angažovanja zajednice u Beogradu - mala površina ničije zelene površine u naselju, sa potencijalom da odgovori na izazove zelene adaptacije. Holistički pristup plejsmejkinga ne samo da štiti životnu sredinu već i podstiče stvaranje jačih, povezanih susedstava.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page